Hoe Toyota haar organisatie succesvol maakt

Een lange reis begint altijd met een kortere

Holistisch management uit het Oosten

Holisme staat voor het kijken naar het geheel en niet enkel naar de delen. TMS is een holistische managementfilosofie waarmee gekeken wordt naar alle elementen waaruit een organisatie is opgebouwd. Waar de focus in het toepassen van Lean, Agile en Scrum primair op het proces en de methode ligt, gaat TMS over het creëren van een alomvattend organisatiesysteem, managementstandaard of ‘way of thinking en working’. De creatie van dit systeem gebeurt door én met medewerkers. Logischerwijze staat de mens, het zijn, de drijfveren, de ambitie en de (team)cultuur centraal in TMS.

Het Toyota way Management System is opgebouwd uit meerdere elementen:

  • strategie ontwikkeling, cascadering van strategie (hoshin tenkai) en strategie management (hoshin kanri)
  • optimalisatie van werkwijze en werkplekmanagement (shokuba kasseika)
  • leiderschap, gedrag, mindsetmanagement en cultuur
  • borging in HR (jinzai / door Toyota uitgelegd als ‘Human Treasures)

Tijdens TMS opleidingen en trainingen verdiepen we in deze elementen. We verkennen de samenhang en plaatsen die in zowel de Westerse als de Japanse context.

Hoe het allemaal begon!

Wil je meer lezen over wat het Toyota Management System inhoudt? Het boek Lean Management Systeem is het officiële tekstboek over TMS. Uniek is dat dit boek in het Japans verkrijgbaar is en sinds 2019 ook in het Nederlands verkrijgbaar. Bestel het boek hier.

In Lean Management Systeem worden de filosofie en methodiek van de managementstijl (Shokuba Kasseika) van Toyota uitvoerig beschreven. Centraal staat de supportive managementstijl die gericht is op het ontwikkelen van een lerende organisatie, op teamontwikkeling en op persoonlijke groei van medewerkers.